Làm thế nào để thực hiện trả hàng?

Cách 1: Trả hàng trên quản lý

-  Trả hàng không theo hóa đơn (Không nhớ khách hàng mua ở hóa đơn nào):

Bước 1: Tạo một phiếu trả hàng mới

(1): Chọn “Hóa đơn”

(2): Chọn “Trả hàng” 

Sau đó màn hình sẽ hiện ra phiếu trả hàng như dưới đây

Bước 2: Điền hàng hóa vào phiếu trả hàng:

(1): Nhập tên Khách hàng

(2): Nhập tên hàng hóa mà khách hàng đem đến trả

(3): Nhập số lượng hàng bị trả lại (chú ý: số lượng để dấu âm (-))

(4): Chọn “Thêm” để hàng hóa nhảy xuống phiếu trả hàng.

Bước 3: Thanh toán lại tiền cho Khách

(1): Chọn “ Thanh toán”

(2): Chọn 1 hình thức thanh toán: ví dụ là "Tiền mặt"

Sau đó sẽ có 1 bảng thanh toán xuât hiện như dưới:

(3): Nhập số tiền mà Bạn trả lại khách

(4): Chọn “Enter” để hoàn thành.

Chú ý: Trường hợp hàng hóa này trước kia khách hàng mua nợ chưa trả tiền thì Bạn chọn (5) “Ghi nợ”

- Trả hàng theo hóa đơn bán hàng:

Bước 1: Tra cứu hóa đơn trả hàng

(1): Vào mục “Hóa đơn”

(2): Chọn khoảng thời gian mà hóa đơn được tạo

(3): Chọn “Tìm kiếm”

(4): Chọn vào biểu tượng bút chì tương ứng với hóa đơn cần tìm.

Sau đó màn hình sẽ hiện ra nội dung chi tiết của hóa đơn như dưới đây

Bước 2: Ấn F12 hoặc ấn vào “Trả hàng”

Bước 3: Thanh toán lại tiền cho khách (làm tương tự như Bước 3 ở phần trả hàng không theo hóa đơn)

Cách 2: Trả hàng trên winpos (phần bán hàng cài trên máy tính):

- Trả hàng theo hóa đơn bán hàng:

Tra cứu hóa đơn -> vào chi tiết hóa đơn cần trả hàng -> bấm "Trả hàng". Các bước còn lại tương tự thao tác trả hàng trên quản lý.

(1): Chọn “Tra cứu”

(2) và (3): Chọn ngày bắt đầu và kết thúc tra cứu

(4): Bấm “Tìm” sẽ hiển thị một loạt các hóa đơn như hình dưới

(5): Chọn hóa đơn cần trả  lại và nhấp chuột

(6): Chọn “Trả hàng” hiển thị bảng sau:

(7): Bạn xóa những sản phẩm không trả lại trong hóa đơn bằng cách bấm vào dấu X, còn lại là các sản phẩm cần trả

(8): Bấm chọn “Thanh toán”

Số lượng (9)và số tiền (10) trong hóa đơn trả hàng mặc định là một số âm

- Trả hàng không theo hóa đơn:

(1): Chọn “Trả hàng”

(2): Chọn khách hàng và  sản phẩm (3)

(4): Chọn “Thanh toán”

 

Lưu ý: Dù thực hiện trả hàng theo cách nào thì phần số lượng và số tiền luôn mặc định là một số âm

 

Đăng ký dùng thử 14 ngày miễn phí

Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí - Nên hay không? | Maybanhang.net

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk