Cách xử lý khi bị báo lỗi “Maybanhang.Net đang chạy”

Hiện tượng:

- Khi bạn mở ứng dụng MAYBANHANG.NET  báo “Maybanhang.Net đang chạy”.        

Nguyên nhân:

- Do bạn chọn chuột quá nhiều vào biểu tượng chữ M của MAYBANHANG.NET(khởi động nhiều lần) nên hệ thống máy tính chưa xử lý kịp.

Cách xử lý:

Cách 1:

       (1): Trỏ chuột phải vào thanh taskbar (thanh tác vụ).

       (2): Chọn “Start Task manager”.

  -> Sau đó ra cửa sổ như sau:

       (1): chọn thẻ "processes".    

       (2): Chọn chương trình “MAYBANHANG.NET”.

       (3): Chọn “End Process” tất cả các chương trình MAYBANHANG.NET đang

chạy.

 - Sau đó, bạn trỏ chuột phải vào biểu tượng chữ M của MAYBANHANG.NET.

-> Chọn “Open” và đợi cửa sổ đăng nhập phần mềm hiện ra.

Cách 2:

(1) Khởi động lại máy tính

(2) Trỏ chuột phải vào biểu tượng chữ M của MAYBANHANG.NET.

                                                         Hình 6

(3) Chọn “Open” và đợi cửa sổ đăng nhập phần mềm hiện ra.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk