Làm thế nào để sửa ngày hóa đơn?

Đăng nhập trang quản lý (http://quanly.maybanhang.net/) bằng tài khoản quản lý hoặc tài khoản Admin.

(1): Bạn chọn vào phần "Hóa đơn"

(2): Chọn ngày bắt đầu tìm kiếm

(3): Chọn ngày kết thúc

(4): Bấm "Tìm kiếm"

Xuất hiện bảng sau:

(5): Bạn tìm và chọn đến hóa đơn cần sửa ngày và bấm vào hình bút chì trước hóa đơn cần sửa, xuất hiện bảng như sau:

(6)" Chọn phần "Sửa ngày"

(7): Chọn ngày cần sửa

(8): Bấm "Lưu"

Lưu ý:

Sửa ngày hóa đơn về ngày nào thì cần kiểm tra báo cáo doanh số ở ngày đã sửa đó.

Sửa ngày hóa đơn về trước ngày kiểm kho sẽ dẫn tới lệch báo cáo hàng tồn kho và báo cáo xuất nhập tồn.

Bạn hạn chế việc sửa ngày nếu điều đó là không cần thiết.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk