Cách xử lý khi nhân viên không xem được hóa đơn, báo cáo doanh số

Nguyên nhân: do chủ cửa hàng cấu hình KHÔNG cho nhân viên (nhân viên bán hàng - NVBH, nhân viên thu ngân - NVTN) quyền xem báo cáo.

Cách xỷ lý: cần chuyển sang cấu hình  cho nhân viên quyền xem được báo cáo. Cụ thể như sau:

Đăng nhập trang quản lý bằng quyền quản lý hoặc admin

(1): Chọn phần “Cấu hình”

(2): Chọn phần “ Cấu hình cửa hàng”

(3): Chọn phần “NVBH xem hóa đơn, báo cáo doanh số”, bấm chọn “Có”

(4): Bấm chọn “Cập nhật”“Chấp nhận”

Sau khi chọn cấu hình “Có” cho nhân viên xem hóa đơn và báo cáo doanh số, NVBH và NVTN đăng nhập trang quản lý sẽ xem được hóa đơn và báo cáo.

Lưu ý: NVBH, NVTN chỉ xem được hóa đơn và báo cáo doanh số của chính nhân viên đó, không xem được hóa đơn và báo cáo của các nhân viên bán hàng khác.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk