Cách xử lý giao diện máy bán hàng bị zoom to quá mức

Ở màn hình máy tính -> bạn kích chuột phải chọn:

       (1): Chọn "Personalize".

       (2): Chọn "Display".

        Sau đó sẽ ra cửa sổ sau:

         (1): Chọn vào "Smaller – 100%(default)".

            (2): Chọn "Apply".

     Sau đó khởi động lại máy tính là được.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk