Tại sao không thấy nút "Trả hàng"?

- Đầu tiên, truy cập vào trang quản lý bằng quyền quản lý hoặc chủ tài khoản và thực hiện như sau:

            (1): Bấm chọn vào phần “Cấu hình”.

            (2): Bấm chọn vào phần “Cấu hình cửa hàng”.

            (3): Bấm chọn “Có”.

            (4): Bấm chọn vào phần “Cập nhật”.

- Sau đó, đăng nhập lại vào phần mềm bán hàng (hình chữ M): sẽ xuất hiện nút “Trả hàng” như sau:

 

Đăng ký dùng thử 14 ngày miễn phí

Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí - Nên hay không? | Maybanhang.net

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk