Làm thế nào để tra cứu lại lịch sử chỉnh sửa hóa đơn?

Bạn đăng nhập vào trang quản lý bằng tài khoản quyền quản lý hoặc Admin:

(1): Chọn phần "Báo cáo"

(2): Chọn "Tra cứu hóa đơn"

Xuất hiện bảng sau:

(3): Chọn phần "Tra cứu lịch sử hóa đơn"

(4): Gõ số hóa đơn vào nếu bạn nhớ số hóa đơn

(5): Chọn khoảng thời gian tra cứu

(6): Bấm "Tìm kiếm"

Lúc này sẽ xuất hiện phần lịch sử 

(7): Bạn sẽ tìm được "Mã hóa đơn", "Ngày phát sinh" hóa đơn, "Ngày thao tác" chỉnh sửa, "NV thao tác", "Số lượng" sản phẩm trong hóa đơn, "Thành tiền" hóa đơn

Bạn nhìn ví dụ 1 hóa đơn đã có thao tác chỉnh sửa:

Dựa vào sự khác biệt trước và sau chỉnh sửa như hình trên bạn biết được quá trình thao tác chỉnh sửa của hóa đơn để kiểm tra lại chi tiết hóa đơn đó.

 

Đăng ký dùng thử 14 ngày miễn phí

Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí - Nên hay không? | Maybanhang.net

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk