Cách xử lý phần mềm bán hàng bị treo

Hiện tượng: 

          - Phần mềm bán hàng cài đặt trên máy tính (winpos) bị đơ, treo trong khi đang sử dụng hoặc khi khởi động phần mềm.

Nguyên nhân:

         - Do lỗi tại các services Windows Font CacheWindows Presentation Font Cache của windows.

Cách xử lý:

- Nhấn chuột phải vào biểu tượng Computer -> chọn "Manage".

- Sau khi chọn "Manage", xuất hiện cửa sổ sau:

       (1): Chon "Services and application".

       (2): Nhấp đúp chuột vào "Services", xuất hiện cửa sổ sau:

        (3): Kích đúp chuột vào “Windows presentation foundation font cache 3.0.0.0”

        (4): Chọn "Disabled".

        (5): Chọn "Stop".

        (6): Chọn "Apply".

        (7): Chọn "OK".

- Sau đó thoát ra vào lại phần mềm là được.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk